Pit 37 2013

Aus LinguistikOnlineWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Do rozliczenia się na podstawie blankietu PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za asystą innego podatnika i równolegle nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Co więcej z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat minionych. Deklaracja PIT-37 - formularz, druk - rozliczenie 2012/2013.

Poniżej zamieszczamy aktualny blankiet PIT-37: (można również pobrać druk PIT-37 w formacie .pdf - tutaj). Z mojej strony Web taxmachine.pl możesz też pobrać w pełni darmowy program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą niniejszego programu wypełnisz PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-37, PIT-38, PIT-28, a także wszelkie dodatki dołączane do zeznań skarbowych. U obywateli zbywających majętność nabytą z wybudowanym w następnej kolejności na niej budynkiem (na przykład domem), datą kupienia jest data kupna parceli, a nie data przekazania do korzystania postawionego budynku. Program mała księgowość TaxMachine.pl jest przydatny zarówno dla tych firm, które dotyczy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak i dla tych, które prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Program ma wbudowaną obsługę nowych stawek VAT 23% i 8%, program do faktur też obsługuje te stawki VAT. Z zastosowaniem programu umieszczonego na naszej witrynie internetowej możesz szybko i bez ryzyka wypełnić kompletną deklarację fiskalną za 2013 rok. Za pomocą omawianej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale również PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-28, PIT-38 za 2013 rok. Dowolne deklaracje PIT możesz dodatkowo odszukać w dziale zeznania. Program PITy 2013 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale także poczyni za Ciebie każdych obliczeń. Wspomniany program do PITy 2013 obsługuje: PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz wszelkie wymagane dodatki do deklaracji podatkowej. Nasi Obywatele już od kilku lat mają sposobność używania e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej możemy uzyskać wiele udogodnień i korzyści. Jedną z nich jest program pit 28 2013 oraz program pit 28 2014.
 Dzięki temu bez najmniejszego kłopotu wypełnimy jakikolwiek druk pit 28. Przygotowywanie zeznania PIT-37 ogranicza się do wpisania nazwy Urzędu Fiskalnego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. W dalszej części podajemy swoje dane osoby, a wypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, również jego dane osobowe. Później wykazujemy swoje dochody otrzymywane z wyżej wymienionych źródeł. Kolejną czynnością jest wyliczenie sumy odliczeń od dochodu, a po tym obliczenie podstawy opodatkowania i podatku właściwego. Potem wykazujemy sumę odliczeń druk pit 37 za 2013 od podatku, a ostatecznie podajemy właściwą sumę podatku do zapłacenia. Apendyks PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, darowizny na cele pożytku publicznego, ulgi prorodzinnej, ulgi abolicyjnej, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, wydatków na cele rehabilitacyjne, użytkowania Internetu, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.